1. ОРГАНИЗАТОР

 

1. “Попълни анкетата ни и спечели Пролетна кутия Greenlabox!” се организира и провежда от „Актив Протект Козметикс“ ООД, ЕИК: 204658348, с адрес на управление гр. София, ул. „Св. седмочисленици“ №6, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

 

УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на интернет страницата на фирмата – www.greenlabox.bg

2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от официалното им публикуване на страницата.

2.3 В Играта участват всички тези, които са спазили условията.

2.4 С участието си в Играта участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

 

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1 “Попълни анкетата ни и спечели Пролетна кутия Greenlabox!” се организира и провежда на територията на Република България.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Играта стартира на 07.05.2024 г. и приключва на 31.05..2024 г. в 23:59 ч. („Период на Играта“)

4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете, като известява за това на страницата си във Фейсбук и на фирмения сайт.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Да участва има право всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

5.2 В играта не могат да участват служители на фирмата, както и членовете на техните семейства.

5.3. Участието в Играта не е обвързано с настоящо закупуване на стоки от Организатора с посещение на уеб магазина www. greenlabox.bg

5.4. За да се регистрирате за участие в играта участникът трябва да изпълни:

Да заяви участие, като попълни анкетата и въведете имейл и телефон.

5.5. Ще бъдете уведомени за резултата по имейл. Ако сте спечелили, ще Ви се обадим по телефона.

 

МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на Greenlabox

6.2 Награди:

Награда комплект Happy hair, включващ 2 броя сатенено скрънчи, шампоан и балсам за възстановяване и лосион за подсилване на растежа.

Награда комплект Fresh box, включващ 1 брой скраб бар лавандула и 1 брой скраб бар лимонена трева.

6.3 За да се включи в играта участникът трябва да изпълни условията

6.4 Наградата ще бъде дадена при приключване на играта и ще се обявена в мейл.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Печелившият се избира чрез томбола на случаен принцип и ще бъде обявен на страницата www. greenlabox.bg и по мейл.

7.2 Представител на Greenlabox ще се свърже с победителя на лично съобщение за уточняване начина за получаване на наградата.

7.3 Наградата може да се получи чрез удостоверяване на лицето с документ за самоличност.

7.4 Победителят няма право на паричната равностойност на наградата.

7.5 В случай, че победителят не се свърже с Организатора в 5-дневен срок от края на Играта за получаване на наградата, той губи правото си да получи наградата.

 

ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

8.2 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора. Той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.3 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта. ЗЛД

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в КЗЛД, като от своя страна предприема мерки за ЗЛД на абоната, съгласно ЗЗЛ данни.

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 07.05.2024г.

GLB Dostavka