0

Общи условия за ползване

Добре дошли в сайт www.greenlabox.bg

Тази страница наричана “Greenlabox“ администрирана от Актив протект козметикс ООД, със седалище – 1421 София, България, ул. Св. седмочисленици 6, ап.2.

Моля, прочетете внимателно тези условия преди да използвате този сайт (наричан САЙТЪТ).

Използването на този сайт означава, че сте съгласни с настоящите Общи условия. Общите условия са в съответствие с настоящето законодателство.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време чрез актуализиране на този САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители / клиенти. Общите условия ще бъдат актуализирани при всяка промяна в законодателството.

От всички промени, направени от ” Greenlabox “, САЙТА е длъжен да информира потребителя / клиентите до последната версия и, ако е необходимо, ще бъдат приложени промени в предварително подадени поръчки.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване се счита за невалидна или неприложима по някаква причина, това не засяга валидността и приложимостта към останалите разпоредби.

Използвайки сайта, потребителите се съгласяват да спазват общите условия и приложимите закони.

Използвани термини

В съдържанието на този документ следните термини, използвани с главни букви, ще имат конкретни значения, свързани с контекста, както е посочено по-долу:

ПОТРЕБИТЕЛ: Това е човек, който влиза в сайта за лични или професионални цели и който е съгласен с Условията да използва настоящия сайт, отговарящ на всички изисквания за регистрация и използване.

КЛИЕНТ: е човек, който влиза в сайта за лични или професионални цели и е съгласен с Условията да използва настоящия САЙТ, който отговаря на всички изисквания за регистрация и използване, които представят и финализират поръчката.

ЗЛОУПОТРЕБА: е използването на сайта по начин, противоречащ на практиката в областта на действащите нормативни актове и законодателство или по друг начин, който би могъл да навреди на компанията.

ПОРЪЧКА: електронен документ, създаден в резултат на достъп на сайта до клиентите. Това е форма на комуникация между компанията и клиентите.

ДОГОВОР: е поръчка, потвърдена от компанията, с която “Greenlabox” се съгласява да доставя на своите клиенти продукти и услуги и клиентът се съгласява да ги плати.

Употреба на сайта

Сайтът може да се използва само за законни цели.

Забранено е използването на Сайта по начин, който би могъл да навреди на сайта и фирмата – за да бъде измамен или по друг начин да извърши престъпление или друга незаконна дейност.

“Greenlabox” си запазва правото да отмени поръчката, дори и да е потвърдена, в случаите, когато има опит за незаконни цели.

“Greenlabox” не продава продукти на непълнолетни. Хората, които не са навършили 18 години, могат да правят поръчки на този сайт само в присъствието на родител или настойник.

Условия за продажба на продукти. Договор.

Продуктите изложени на Сайта, представляват оферта на продуктите “Greenlabox”.

Поръчката ви ще бъде приета от Greenlabox като ДОГОВОР.

С извършването на поръчката онлайн Вие, като клиент, потвърждавате, че сте съгласни с формата на съобщението (изпратено по електронната поща), с която “Greenlabox” ще изпълни поръчката.

Приемането на поръчката от “Greenlabox” се счита за извършено, когато е налице електронно потвърждение (електронна поща), изпратено от “Greenlabox” до КЛИЕНТА.

ДОГОВОРЪТ влиза в сила с потвърждението на поръчката или липсата на анулирането ѝ в срок от 24 часа от подаването на поръчката, Както е обяснено в Отмяна на поръчката.

Предмет на договора

Предмет на поръчката е продуктът / продуктите, за които клиентът е изразил желание да закупи, чрез създаване на онлайн поръчка, потвърдена от Greenlabox. Продуктът / продуктите имат характеристиките, описани от компанията на сайта.

След преглед на поръчката ” Greenlabox ” информира КЛИЕНТА по електронна поща, в случай че продуктът не е наличен, ако запасът не е актуализиран по технически причини. Внимание: Времето за доставка на продуктите е показателно.

Цени и плащане.

Цената на продуктите е тази, която е посочена на сайта. Цената може да бъде променена от ФИРМАТА по всяко време и тя ще бъде видима на сайта веднага.

Освен в случаите, когато е забелязано нещо друго, цената включва ДДС и всякакъв друг данък.

Цената и начинът на плащане са посочени в поръчката. ” Greenlabox ” издава на клиента фактура за поръчаните продукти и услуги и клиентът има задължението да предостави необходимата информация за фактурата.

Методи на доставка

Фирмата ще изпълни задълженията си по договора в рамките на максимум 10 дни от датата на потвърждението, изпратено на клиента по поръчката.

Продуктът ще бъде доставен на клиентите чрез куриерска фирма Спиди.

” Greenlabox ” ще опакова правилно продуктите и ще осигури предаването на оправдателните документи.

Доставката се счита за завършена, когато има подпис на клиента при получаване на документа за транспорт.

Отмяна на поръчки

Клиентът трябва да се свърже с екипа ни на адрес: [email protected].

Прозорецът за анулиране на поръчка е 24 часа след поставянето на поръчката, след което анулирането е невалидно / невъзможно.

Връщане на стоките

Продуктите не се връщат поради естеството си.

Контактна информация

Този САЙТ е притежание и е управляван от Актив протект козметикс ООД.

Адрес: 1421 София, България, ул. Св. седмочисленици 6, ап2.

ЕИК по ЗДДС: BG 204658348

Интернационален сайт: www.greenlabox.bg

GLB Dostavka